שניים באפריל!

במערב האחד באפריל הוא "חג השוטים". שורשיו של החג אינם ברורים לחלוטין. ייתכן שמוצאו בחגיגות "ההילריה" הרומית, חג שציין את … עוד