מוסר דיפרנציאלי

משרד החינוך החל בשנה שעברה בתכנית נאה לשילוב מורים ערבים בהוראת  מתמטיקה אנגלית ומדעים בבתי ספר יהודים. התכנית דווקא מצליחה. … עוד