לכל סיר המכסה שלו: על גיוס צביעות ומכסות

בימי הביניים דרשה הכנסייה פטור מהתערבות "בעניניינה הפנימיים". הרשויות החילוניות נדרשו שלא להתייחס לאנשי הכנסיייה כאל נתינים רגילים. את המשא … עוד