לאן נושבת הרוח? דברים מן הכנס הראשון לקובעי מדיניות במדעי הרוח

הרשו לי לפתוח במשהו מתוך תחום ההתמחות שלי, ימה"ב. במאה ה14 מתנהל בעולם הנוצרי דיון תיאולוגי ומשפטי בשאלה האם ראוי … עוד