קומפרס–כלומר compress.co.il

חודשים רבים אני עובד, עם קבוצה של חברים וחברות על העלאת אתר אינטרנט חדש, מגזין לענייני אקטואליה, חברה ותרבות, שיפגיש, … עוד