מזונות ושוויון

יש משהו מטריד בחלק מן התגובות לפסיקת בית המשפט העליון, שקבעה כי הורים גרושים החולקים משמורת יתחלקו בתשלומי המזונות, פסיקה … עוד