קריאה לכל חברי וועדות פרס ישראל להתפטר

חבריי ועמיתיי העלומים בוועדות פרס ישראל, לא מדובר רק בפרסים לספרות ולקולנוע: התערבותו הגסה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מחייבת … עוד