מוסר דיפרנציאלי

משרד החינוך החל בשנה שעברה בתכנית נאה לשילוב מורים ערבים בהוראת  מתמטיקה אנגלית ומדעים בבתי ספר יהודים. התכנית דווקא מצליחה. … עוד

אני ערבי

ההאשמה בגזענות מעוררת בישראלים רפלקס מותנה. אנחנו דוחים אותה אוטומטית. כל כך הרבה פעמים יוחסה לנו גזענות מסיבות פוליטיות; כל … עוד