זריזות ידיים

אמנותו של הקוסם מבוססת על הבנה פסיכולוגית עמוקה של קהלו. הקוסם מסיח את דעת צופיו במידע טפל ובה בעת הוא … עוד